Home » 2018 » July » 22

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Ang seguro ay isang paraan ng proteksyon mula sa pagkawala ng pinansiyal. Ito ay isang paraan ng pamamahala ng peligro, na pangunahing ginagamit upang umiwas sa panganib ng isang contingent o hindi tiyak na pagkawala. Ang isang entity na nagbibigay ng seguro ay kilala bilang isang kompanyang nagseseguro, kompanya ng seguro, carrier insurance o underwriter. Ang isang tao o entity na bumili ng insurance ay kilala bilang isang nakaseguro o bilang isang policyholder. Ang transaksyon sa seguro ay nagsasangkot sa nakaseguro na ipinapalagay ang isang garantisadong at kilalang relatibong maliit na pagkawala sa anyo ng pagbabayad sa insurer bilang kapalit ng pangako ng tagaseguro upang mabayaran ang nakaseguro sa kaganapan ng isang sakop na pagkawala. Ang pagkawala ay maaaring o hindi maaaring maging pinan ... Read more »

Views: 221 | Added by: Dwijaya | Date: 07.22.2018