Home » 2017 » January » 25

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologiwebid shayy hawngya ae g byauuhar rayyswal, tarotegwm Zhong nhaint Shang yaan nhaintaindiy Kautilya, hcaitrayy taanhkoe nhang hcitepyoerayy lotengaann hkyaatesaat aayuuward ko swal ngain . laalyarhcitepyoerayy ko bhaallo kyeemarrtae nhaint tautmataw aasonehkya nine aabhaalmyaha karlapaatlone a bhhoet aapawk an saat saatmhaat . Shang yaan hcitepyoerayy nhaint hcait t hkaw layeat . hcitepyoerayy naatbhurarr myarreat kyaal pya an sawlhu Pantheon hkunhaittwin hcitepyoerayy nhaint hcait eat lotengaann saung tar paungg tae suu tawtawmyarrmyarr naatbhurarr shipartaal . a Neolithic hcitepyoerayy tawlhaanrayy yainkyaayymhu ko htotelote aahpyit, byaitein ( byai tein ninengan hcitepyoerayy tawlhaanrayy) twinhcatain hkayatsait hcitepyoerayy tawlhaanrayy, hcaatmhu yainkyaayymhu hpyitninesaw hpaansainn tawmuueat . ... Read more »

Views: 405 | Added by: Dwijaya | Date: 01.25.2017